พระธาตุเชิงชุม

วัดพระธาตุเชิงชุม ตั้งอยู่ที่ริมฝั่งหนองหาร ถ.เจริญเมือง อ.เมือง จ.สกลนคร มีงานนมัสการพระธาตุประจำปี เริ่มตั้งแต่ 11 ค่ำ ถึง 15 ค่ำเดือนยี่

ตามตำนานเล่าไว้ว่า ครั้งเมื่อพระพุทธเจ้า เสด็จมาพร้อมกับพระอานนท์ ไปตามแม่น้ำโขง ได้เสด็จผ่านพระพุทธบาทบัวบก พระพุทธบาทโพนเพน พระพุทธบาทเวินปลา และภูกำพร้า (สถานที่ตั้งองค์พระธาตุพนม) จนได้มาที่แห่งนี้ ต่อมาได้มีชื่อว่า พระธาตุเชิงชุม

เมื่อพระเจ้าสุวรรณพิงคาร ทรงทราบข่าว ก็ได้มาต้อนรับพร้อมกับพระนางนารายณ์เจงเวง ราชเทวี พระพุทธเจ้าทรงมีพระประสงค์ให้พระเจ้าสุวรรณพิงคารทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนายิ่งขึ้น จึงทรงแสดงปาฏิหารย์บันดาลให้ มีดวงมณีรัตน์ ที่มีรัศมีพราย พุ่งออกจากพระโอษฐ์ พร้อมกัน 3 ดวง เมื่อพระเจ้าสุวรรณพิงคารทรงเห็น เป็นอัศจรรย์ บังเกิดศรัทธา เปล่งวาจาว่า “สาธุ” ด้วยความปิติ

พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่า “ณ ที่นี้ เป็นสถานที่อันอุดมประเสริฐ ที่พระพุทธเจ้าทั้ง 4 พระองค์ จะได้มาประชุมรอยพระพุทธบาทไว้ เพื่อเป็นที่สักการะแก่เทวดา และมนุษย์ทั้งหลาย” พระเจ้าสุวรรณพิงคาร บังเกิดความปิติโสมนัส จึงได้ถอดพระมงกุฎทองคำของพระองค์ สวมบูชารอยพระพุทธบาท และทรงสร้างเจดีย์ครอบไว้ จึงได้ชื่อว่า พระธาตุเชิงชุม ตามพงศาวดารลาว ในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช แห่งกรุงศรีสัตนาคนหุต ล้านช้าง และเรียกพระธาตุเชิงชุม ว่า พระธาตุหนองหาร

บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ เป็นบ่อน้ำที่มีพร้อมกับพระธาตุเชิงชุม เดิมเป็นน้ำพุผุดขึ้นมา เนื่องจากเป็นปลายทางของลำธารน้ำใต้ดิน ซึ่งไหลมาจากเทือกเขาภูพาน ผ่านศูนย์ราชการ ด้านทิศเหนือ ผ่านใจกลางเมือง ผุดขึ้นตรงจุดนี้เรียกว่า ภูน้ำซอด หรือ ภูน้ำรอด ได้สร้างพญานาคครอบบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้ไว้ นำน้ำไปประกอบพิธีสำคัญในเมืองไทยเราหลายต่อหลายครั้ง

บริเวณด้านหน้าวัดพระธาตุเชิงชุม มีตลาดผ้าคราม ให้ผู้คนเดินชม เลือกซื้อหานำไปใช้ ได้อุดหนุนพี่น้องที่นำมาจำหน่ายในราคาเหมาะสม ทำให้ผู้มากราบไหว้บูชา อิ่มบุญ อิ่มสุข อิ่มใจกันถ้วนหน้า