สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

ขอพรจากพ่อปู่ พญาศรีสัตตนาคราช

ท่ามกลางสายน้ำโขงที่ทอดยาวจากดินแดนที่ราบสูง จากความเชื่อ ศรัทธาของผู้คนตลอดแนวลำน้ำสายสำคัญ เป็นที่อยู่ของพญานาคราช ผู้คนพากันกราบไหว้เคารพ ขอพรจากพ่อปู่อยู่เป็นนิจ