ร้านกาแฟใกล้ฉัน

จากไร่ สู่ ร้าน

การคัดสรรเมล็ดพันธุ์ บวกความใส่ใจดูแล ทุกขั้นตอนการผลิต นำมาสู่รสชาดที่ดี ถูกใจ

ท่ามกลางแมกไม้ ขุนเขา ณ ดินแดนที่ราบสูง บนดอยแม่รวม อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ เป็นพื้นที่ ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้ใหญ่ สภาพอากาศสดชื่น มีความเป็นธรรมชาติเต็มรูปแบบ เหมาะสำหรับการปลูกกาแฟ สายพันธุ์อราบิก้า เพราะกาแฟพันธ์ุนี้ เจริญเติบโต ให้ผลผลิตได้ดี ภายใต้ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ ชุมชนที่อาศัยอยู่รวมกันประมาณ 25 ครอบครัว ทุกครอบครัวพากันประกอบอาชีพปลูกกาแฟ และชา สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษ เพื่อเป็นการรักษาป่า รักษาต้นน้ำลำธาร พร้อมดูแลรักษาระบบนิเวศน์ให้คงอยู่อย่างดีชั่วลูกหลาน การทำไร่ กาแฟ ชา และการเกษตรทุกชนิด จึงทำแบบปลอดสารพิษ ตั้งแต่กระบวนการปลูก จนถึงการเก็บเกี่ยว บนพื้นที่ทั้งหมดรวมกันประมาณ 500 ไร่

จากไร่กาแฟ สู่สวนรีแล็กซ์การ์เด้นท์ แอนด์ แผ่นดินทองฟาร์ม

ชมสวน รีแล็กซ์การ์เด้นท์ แอนด์ แผ่นดินทองฟาร์ม สวนผักสลัดที่ทุกท่านได้เห็นในภาพเหล่านี้ เกิดขึ้นได้ จากการที่ผมได้มีโอกาสไปเรียนรู้การทำกสิกรรมไร้สารพิษ กับ อาจารย์ธงชนะ พรหมมิ ทำให้เกิดองค์ความรู้ด้านการทำเกษตรกรรม และด้วยความเมตตาจากท่านอาจารย์ธงชนะ พรหมมิ ได้เดินทางมาช่วยออกแบบสวนผักไร้สารพิษ ปลูกผักสลัดที่หลากหลาย อาทิเช่น ผักสลัดเรดโอ๊ค กรีนโอ๊ค บัตเตอร์เฮด กรีนคอรัล ผักกวางตุ้ง ฯลฯ โดยสร้างสัญญลักษณ์สมอเรือ โดยเน้นผักกรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค ปลูกเป็นแนวที่วางรูปแบบไว้ กำหนดวันให้เติบโตทันวัน Grand Opening 9 มีนาคม 2565 ภาพที่ทุกท่านเห็น จะเห็นความงดงามของสมอเรือ เป็นไปตามที่อาจารย์ธงชัย (วิชัย) พรหมมิ ได้คิดไว้ สมกับเป็นอาจารย์มือหนึ่งของประเทศไทย ที่ได้คิดค้นปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ และยังสร้างสูตรน้ำมะพร้าวเทียม จุลินทรีย์ซากสัตว์ และขี้หมูเทียม เพื่อนำมาใช้ประโยชน์กับการทำการเกษตร เป็นเรื่องที่ควรให้เวลาศึกษา นำมาใช้ในชีวิตประจำวันที่ทำการเกษตรอินทรีย์อย่างแท้จริง

ผืนดินที่กว้างใหญ่ หากปราศจากพืช ผัก ผลไม้นานาพันธ์ ดูจะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมาก แม้ดินจะเป็นดินเหนียว ดินทราย ดินร่วน เราใช้ความรู้เติมปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ สร้างมวลสารต่างๆ ให้เกิดขึ้นเป็นธาตุอาหารให้กับพืช ผัก ต้นไม้ต่างๆ ภายในเวลาไม่ช้าไม่นาน ไม้ที่เติบใหญ่ ก็จะกลายเป็นแหล่งสร้างวัตถุอินทรีย์ เกิดประโยชน์ให้กับสภาพแวดล้อมอุดมสมบูรณ์

ความงดงาม อยู่ที่ความพยายามปลูก สร้าง แต่งเติม “ทำเท่าที่รู้ จนรู้วิธีทำ”

Relax Garden & Pandinthong Farm เป็นสวนพักผ่อน ที่พร้อมให้ทุกท่านมา ชมสวน ได้สูดอากาศบริสุทธิ์ มีความเป็นธรรมชาติ ชื่นชมกับไม้นานาพันธุ์ ที่นับวันเจริญเติบโต โดยแนวคิดของสวนแห่งนี้ ต้องการเรียนรู้กับการปลูก การดูแล ผ่านการทดลองปลูกไม้พันธุ์ต่างๆ ในหลักคิดที่ว่า “ทำเท่าที่รู้ แล้วจะรู้วิธีทำ”