อินทรีย์วัตถุ

ปุ๋ยหมัก

หมักหญ้าสด

เริ่มต้นที่ผมตั้งใจ จะใช้หญ้าสด ที่ตัดมาจากสำนักงาน ตามปกติจะเผาทิ้งทุกครั้ง ตั้งแต่รู้ความจริงว่า หญ้า คือ ทองคำ ไม่ใช่ สิ่งของที่ไม่มีค่า จึงตัดสินใจนำหญ้ามาเป็นวัตถุอินทรีย์ตัวที่หนึ่ง

ปุ๋ยหมัก NPK

ปุ๋ยหมัก ครั้งแรก

“ทำเท่าที่รู้ แล้วจะรู้วิธีทำ” คำนี้ใช้ได้เสมอ

จากการดูยูทูปได้ครูดี อาจารย์ธงชนะ พรหมมิ ที่ผมได้ติดตามหาความรู้มาตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เกิดความประทับใจที่ท่านถ่ายทอดความรู้ แบบหมดไส้หมดพุง จนเกิดความมั่นใจว่า ถ้านำความรู้ที่ท่านบอกมา นำไปปรับประยุกต์ใช้บ้าง ก็จะเกิดประโยชน์แน่ๆ จึงตัดสินใจที่จะเริ่มต้นทำปุ๋ยหมักขึ้นมาเป็นครั้งแรก

ปลูกหญ้า&อ้อย

สร้างอาหารให้พืช ผลไม้

ถ้าเราสร้างคลังแสงไว้ให้กับกองทัพ พวกเราก็มีอาวุธสู้กับข้าศึก ในทางการเกษตร “ถ้าเราสร้างคลังอาหารให้กับสวนของเรา พืชก็จะมีอาหารกินทั้งปี”