จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง

จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง เป็นแบคทีเรียที่พบกระจายทั่วไปในธรรมชาติ ตามแหล่งน้ำเค็ม น้ำจืด ความมหัศจรรย์ของแบคทีเรียชนิดนี้ อยู่ตรงกระบวนการที่อยู่ในเซลล์ เมื่ออยู่ในกระบวนการที่ใช้แสงก็เกิดกระบวนการ ทำให้มีชีวิตอยู่ได้

วิธีการทำแบบง่ายๆ เราเก็บน้ำจากที่ต่างๆมาทดสอบ ตัวอย่างที่ท่านเห็นเราใช้น้ำจากอ่างเพาะบัวหลวงมา 7 ขวด พร้อมพักน้ำไว้ 1 วัน

ใช้ไข่ไก่ 1 ฟอง ตีให้เข้ากัน ผสมกับผงชูรส 1 ช้อน และน้ำปลา 1 ช้อน ได้สารอาหารที่ผสมแล้วใส่ไปในขวดน้ำ 1 ช้อนแกง จะได้ 7 ขวดแบบพอดี

จากการทดลองทำเมื่อ 21 กันยายน 2564 ผ่านมา 7 วันในวันที่ 27 กันยายน 2564 ผลลัพธ์ที่ได้ ตามภาพที่โชว์ มีบางขวดที่เริ่มมีสีเขียว และสีน้ำตาลอ่อนๆ ประมาณ 6 วันที่ผ่านมา เรายังคงทิ้งไว้อีกประมาณ 1 สัปดาห์ จึงนำมาใช้งานได้

วิธีการนำไปใช้

  1. 200 CC ต่อน้ำ 20 ลิตร
  2. ผสมกับน้ำ ใช้รดพืชผัก ไม้ผลต่างๆ

ประโยชน์ของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ช่วยลดก๊าซไฮโดรซัลไฟด์ (H2S) ในดิน จะช่วยให้รากของพืชขยายได้ดี และทำให้พืชกินปุ๋ยได้ดียิ่งขึ้น ทำให้พืชมีความแข็งแรง และต้านทานโรคได้ดี ทำให้เกิดการเจริญเติบโต

การทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง รอบที่ 2 ทดลองใช้น้ำที่พักไว้ 5 วัน ใช้สูตรเดิม แต่เพิ่มปริมาณเป็น 2 เท่า น้ำ 14 ขวด